Seznam účelových znaků

12.03.2009: Účelový znak slouží konečnému příjemci pro účtování prostředků ze státního rozpočtu a prostředků EU v rámci projektů INTERREG IIIA.

Soubory ke stažení