Zasedání Řídícího výboru dne 12.12.2006 v Plzni

12.03.2009: Dne 12.12.2006 se uskutečnilo další jednání Řídícího výboru programu Interreg IIIA ČR-Bavorsko, tentokráte na české straně v Plzni.

Vzhledem k tomu, že na české straně byly již všechny prostředky alokovány s výjimkou Technické pomoci, která je určena pouze pro subjekty podílející se na implementaci programu, byly Řídícím výborem projednávány pouze navržené změny projektů, a to v důsledku vzniku úspor při realizaci již naplánovaných projektů, příp. dalších změn u těchto projektů.

Řídící výbor naplánoval navýšení dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) u 4 projektů, dále naplánoval 2 nové projekty Technické pomoci, čímž i toto opatření bylo celé alokováno a také odsouhlasil obsahové změny některých projektů Technické pomoci, které byly předloženy Centrem pro regionální rozvoj, Ministerstvem pro místní rozvoj a Plzeňským krajem. Změny u těchto projektů neměly vliv na změny v rozpočtu, příp. ve financování.

V následující příloze jsou uvedeny projekty, u nichž došlo ke změnám ve výši prostředků ERDF, příp. které byly v rámci Technické pomoci nově naplánovány.

Soubory ke stažení