Zasedání Řídícího výboru dne 27.9.2006 ve Waldsassenu

12.03.2009: Dne 27.9.2006 se uskutečnilo jednání Řídícího výboru programu Interreg IIIA ČR-Bavorsko ve Waldsassenu. Na tomto jednání byly v důsledku vzniku úspor navýšeny dva Řídícím výborem naplánované projekty.

Projekty, jež byly naplánovány Řídícím výborem na zasedání 28.6.2006 jako náhradní, mohly být v důsledku vzniklých úspor uspokojeny. Více naleznete níže v příloze ke stažení.

Řídící výbor také odsouhlasil navrhované obsahové změny u projektu z opatření 1.2 Správy NP a CHKO Šumava - Cyklostezka Gerlova Huť - Nová Hůrka - Prášily - Srní, 1. úsek Gerlova Huť - Nová Hůrka, který byl naplánován na 12. zasedání Řídícího výboru dne 22.9.05 ve Waldkirchenu.

Dále bylo Řídícím výborem naplánováno navýšení projektu z opatření 2.2 E-learning bez hranic - etapa I., o který bylo požádáno z důvodu změny právní formy žadatele. Toto navýšení bylo naplánováno Řídícím výborem s výhradou, že prostředky INTERREG IIIA budou uvolněny v důsledku úspor v opatření 2.2, přičemž právní navázání musí proběhnout do 31.12.2007.

Soubory ke stažení