Definice oprávněného žadatele a vhodnost žadatele

12.03.2009:

Žadatelem může být veřejnoprávní subjekt či subjekt neziskového sektoru, který splní všechny podmínky pro žadatele uvedené v Příručce pro žadatele a konečného příjemce a předloží kompletní projektovou žádost na Sekretariát regionální rady.

Oprávněný žadatel je v programech Iniciativy Společenství INTERREG IIIA definován právní formou.

Seznam vhodných žadetelů ke stažení:

Doporučujeme žadatelům, aby se řídili pokyny, které jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a konečného příjemce a konzultovali své projekty na Sekretariátech Regionálních rad.

Základní kritéria pro podávání projektů

  • projekt musí být v souladu s podporovanými aktivitami
  • realizace projektu musí proběhnout na podporovaném území
  • žadatel je povinen dokázat přeshraniční efekt projektu (projekt musí prokázat skutečný přeshraniční dopad, nemůže naplňovat pouze potřeby jedné strany hranice)
  • žadatel si musí zajistit přeshraničního partnera projektu
  • žadatel musí vyplnit projektovou žádost včetně všech povinných příloh a doručit ji na příslušný Sekretariát Regionální rady

Další důležitá kritéria naleznete v Příručce pro žadatele a konečného příjemce v sekci Dokumenty.