Interreg IIIA ČR-Polsko

Základní charakteristika programu

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší Iniciativou Společenství EU. Jeho realizace byla před vstupem České republiky do EU zkoordinována s programem Phare CBC na základě společného programového dokumentu, který obsahově a do značné míry i procedurálně vymezuje oblasti a podmínky pro přeshraniční spolupráci.

Program Phare CBC byl na česko-polské hranici zahájen v roce 1999. Vyhlášeni posledního kola Phare CBC proběhlo v dubnu 2004, program bude ukončen a finančně uzavřen v roce 2006. Projekty realizované v rámci tohoto programu se významnou měrou zasloužily o rozvoj spolupráce mezi lidmi a institucemi v příhraničních regionech, o postupné odstraňování překážek a hranic mezi oběma státy.

Odpovědnost za program

Na základě rozhodnutí Evropské komise v programu ČR-Polsko je Řídícím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor přeshraniční spolupráce.

Odkazy

Centrum pro regionální rozvoj    
Evropská komise Interreg III    
Stránky programu ČR-Polsko