Žádost

15.04.2009:  

Může jeden žadatel podat více žádostí na Interreg IIIA?

Ano, subjekt splňující podmínky pro vhodného žadatele může podat i více žádostí o podporu.