Financování

15.04.2009:  

Na podílu spolufinancování z národních zdrojů se kromě státního rozpočtu 5% určených pro tento program může podílet kraj i obec.

Může tedy nastat situace, že žadatel do projektu nebude muset vložit vlastní prostředky? Např. svazku přispějí na projekt jednotlivé obce a kraj. Žadatel samozřejmě zajistí finanční krytí projektu v průběhu realizace.

Ano, žadatel může podíl z národních veřejných prostředků (25%) složit z veřejných prostředků státu (max. 5% může činit příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý prostřednictvím MMR), z příspěvku kraje, obce apod.