Územní vymezení

15.04.2009:  

Může být polským partnerem žadatele subjekt, který má sídlo mimo vymezené podporované území, ale působí v něm jeho pobočka?

V případě, že pobočka polského partnera bude působit v podporovaném území, je tato alternativa možná (jde například o univerzity apod.)