DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury

14.04.2009: Ilustracni obrazek Cílem projektu je rozvoj spolupráce v příhraniční oblasti východních Krkonoš mezi dvěma obdobnými zařízeními - multifunkčními kulturními, vzdělávacími, informačními a osvětovými centry.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • Interreg IIIA ČR-Polsko

REALIZACE PROJEKTU

Dům tří kultur PARADA v Niedamirowě na polské straně a Dům obnovy tradic, ekologie a kultury - DOTEK v Horním Maršově (kulturní památka - bývalá fara) leží 6 km od sebe, propojeny trasou s turistickým hraničním přechodem. Dojde k propojení aktivit českých a polských neziskových organizací. Vznikne nová turistická nabídka, bude revitalizován, využit a propagován památkový objekt. Bude posílena identita česko-polské hraniční oblasti prostřednictvím realizace akcí zaměřených na kulturní a přírodní dědictví.

Složka multimedií