Naše město náš domov

14.04.2009: illustracni ObrazekProjekt se týká vzájemné přeshraniční spolupráce Mateřské školy v Broumově a partnerské mateřské školy v Nowe Rudě v Polsku.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • Interreg IIIA ČR-Polsko

REALIZACE PROJEKTU

Na plánovaných akcích (4 na polské straně a 3 na straně české) jsme se snažili přiblížit si odlišnou kulturu, jazyk, navazovat nová osobní přátelství, seznámit zúčastněné s tím, co a jak se děti v předškolním zařízení učí na obou stranách hranice, využívat možností setkávat se při sportu, kultuře, práci, zábavě s ohledem na zlepšování a ochranu životního prostředí. Jistě je dobře, že jsme díky tomuto projektu mohli finančně pokrýt vznik www.stránek (www.skolkabroumov.cz) a fotoaparátu, abychom tento projekt mohli lépe prezentovat, dále cestovní náklady při vzájemných návštěvách a nákup rekvizit a pomůcek k zdárnému průběhu akcí. Toto podnětné setkávání má již dlouholetou tradici. Doufáme, že naše spolupráce bude v tomto duchu pokračovat a rozvíjet se.