Rekonstrukce krytu silnice II/310

14.04.2009: Záměrem projektu byla rekonstrukce silnice druhé třídy v délce 1 830 m z obce Olešnice v Orlických horách k hraničnímu přechodu s polskou obcí Lewin Klodski.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • Interreg IIIA ČR-Polsko

REALIZACE PROJEKTU

Cílem projektu bylo zlepšení technického stavu vozovky s ohledem na bezpečnost silničního provozu všech uživatelů, rozvoj příhraniční dopravní sítě a rozvoj turistického ruchu. Mezi českou a polskou obcí je uzavřená partnerská smlouva o vzájemné spolupráci s cílem otevřít hraniční přechod pro provoz motorových vozidel do 3,5 t a umožnit tak rychlejší spojení oblastí Rychnovska a Klodzka. Zhotovitelem stavby se stala společnost Stavby silnic a železnic, a.s. - závod Hradec Králové. Stavební práce byly zahájeny 6. června 2006 a ukončeny 9. srpna 2006, kdy proběhlo slavnostní předání a otevření zrekonstruované komunikace.