Záchytné parkoviště pro turisty Slavný

17.03.2009: Slavný se nachází v CHKO Broumovsko, v Národní přírodní rezervaci Broumovské stěny. Je to turisticky významná osada. Pro narůstající počet návštěvníků bylo třeba zajistit vhodné zázemí. Jako parkoviště sloužila původně část nezpevněného pozemku nad obcí.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: Záchytné parkoviště pro turisty Slavný
  • Žadatel: Obec Suchý Důl
  • Celkový rozpočet projektu: 1 669 780 Kč
  • Výše dotace z EU: 1 259 900 Kč
  • Web s dalšími informacemi: http://www.suchydul.cz    

OPERAČNÍ PROGRAM

  • Interreg IIIA ČR-Polsko

REALIZACE PROJEKTU

Realizací projektu byla vybudována plocha záchytného parkoviště pro turisty s rozlohou 1 100 m2 . Vzniklo zde 34 míst pro osobní automobily, 2 místa pro autobusy a 3 parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Na horním konci parkoviště se nachází ohniště, zázemí pro odpočinek a stojan na kola. Dále jsou zde umístěny dvě informační tabule pro turisty, jejichž výrobu financovala Správa CHKO Broumovsko. Ta financovala i vyčištění rybníčku nad parkovištěm a zhotovení bezpečnostního zábradlí. Stavbu realizovala firma MOVIS Hronov, s.r.o. Partnerem projektu byla polská obec Radkov.

FOTODOKUMENTACE