Události

   
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 12

14. dubna 2009: SEA - Posouzení vlivů "Programového dokumentu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko" na příští programové období 2007-2013 na životní prostředí.

14. dubna 2009: Vydáno Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 31/2006 o poskytnutí dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA

14. dubna 2009: 2. Řídící výbor se konal dne 18. 1. 2006 v Liberci.

14. dubna 2009: Ode dne 10. 2. 2006 platí nová verze Příručky pro žadatele (6. vydání).

14. dubna 2009: Na základě nové verze závazné Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (MFT), vydané s platností od 1. 7. 2005 Ministerstvem financí ČR, upozorňujeme všechny žadatele, že dochází ...

14. dubna 2009:  Program Iniciativy Společenství ČR-Polsko je vyhlášen ke dni 28. února 2005.

14. dubna 2009:  Účelový znak slouží konečnému příjemci pro účtování prostředků ze státního rozpočtu a prostředků EU v rámci projektů INTERREG IIIA.

14. dubna 2009: O tom, které projekty budou doporučeny k financování rozhoduje na svém zasedání Řídící výbor.

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 12

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven