Seznam účelových znaků

14.04.2009:  Účelový znak slouží konečnému příjemci pro účtování prostředků ze státního rozpočtu a prostředků EU v rámci projektů INTERREG IIIA.

Seznam účelových znaků naleznete pod následujícím odkazem: Seznam účelových znaků.