Realizační fáze projektů

15.04.2009:  
 Vlastní realizační fáze projektu tedy začíná po podpisu smlouvy o financování. Bude-li projekt realizován subdodávkou, musí konečný příjemce postupovat v souladu s platnou legislativou o zadávání veřejných zakázek (Zákon o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb.), která je plně kompatibilní s legislativou EU upravující tuto oblast. Každý projekt podléhá kontrole prvního stupně prováděné Centrem pro regionální rozvoj ČR a některé projekty mohou navíc být kontrolovány Odborem kontroly, případně dalšími orgány státní správy či EU.