Dispoziční fond

Program Dispozičního fondu je kompaktní součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a svým charakterem navazuje na úspěšný Program přeshraniční spolupráce CBC Phare - Společný fond malých projektů. Dispoziční fond je flexibilní instrument, jehož cílem je podporovat přímou přeshraniční spolupráci v regionech. Orientuje se především na měkké projekty - přeshraniční setkávání, sportovní turnaje, výměny mládeže atd.

Správce fondu

Správcem Fondu jsou zejména euroregiony a sdružení měst a obcí. Vlastní administraci Fondu provádí buď správce nebo jím pověřený administrátor.

Správce/administátor: Silva Nortica/Silva Nortica, Sdružení měst a obcí jižní Moravy, RRA jižní Moravy, Sdružení obcí Vysočiny/RRA Vysočiny

Územní vymezení jednotlivých správců pro účely Dispozičního fondu:

  • Silva Nortica - celý Jihočeský kraj
  • Sdružení měst a obcí jižní Moravy - celý Jihomoravský kraj
  • Sdružení obcí Vysočiny - celý kraj Vysočina

Žádost

Od 1. dubna 2005 byla zprovozněna elektronická žádost ELZA DF pro podávání projektů v rámci Dispozičních fondů INTERREG IIIA v česko-rakouském příhraničí.
 

Kontakty

Informace o jednotlivých Dispozičních fondech naleznete na webových adresách příslušných administrátorů Dispozičních fondů.