Přílohy k žádosti

16.03.2009:

Jaký doklad o zajištění finančního krytí předkládá obec?

V případě, že projekt bude financován z vlastních zdrojů, musí být vždy předloženo předběžné rozhodnutí statutárního orgánu nebo závazné rozhodnutí zastupitelstva obce. Výpis z účtu není dostatečným dokladem o zajištění finančních zdrojů.

 

Je v čestných prohlášeních tvořících přílohy k žádosti o podporu nutné u statutárního zástupce uvádět rodné číslo?

Ne, není, rodné číslo je možné nahradit datem narození.