Žádost

13.03.2009:
Může jeden žadatel podat více žádostí na Interreg IIIA? Ano, subjekt splňující podmínky pro vhodného žadatele může podat i více žádostí o podporu.