Kontakty

Kontaktní místo pro iniciativu Společenství INTERREG IIIA v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor regionální přeshraniční spolupráce
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Česká republika

RNDr. Jiří Horáček Ředitel odboru
E-mail: Jiri.Horacek@mmr.cz

Ing. David Machač
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Na Příkopě 3-5
110 00 Praha 1
Tel.: +420 234 154 114
Fax: +420 234 154 007
E-mail: david.machac@mmr.cz