Novinky

 

13. března 2009: Žadatel pracuje při přípravě žádosti pouze s Kč a v této měně je mu vyplácena i podpora. Žadatel tedy nenese žádné kurzové riziko.

13. března 2009: Žadatel pracuje při přípravě žádosti pouze s Kč a v této měně je mu vyplácena i podpora. Žadatel tedy nenese žádné kurzové riziko

13. března 2009: Upozorňujeme, že všechny finanční prostředky programu na české straně již byly alokovány.

13. března 2009: Na zasedání Řídícího výboru, které se konalo 8. června 2006 v Mikulově, bylo předloženo celkem 23 českých projektů.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven