Řídící výbor Interreg IIIA ČR - Rakousko ze dne 8.6.2006

13.03.2009: Na zasedání Řídícího výboru, které se konalo 8. června 2006 v Mikulově, bylo předloženo celkem 23 českých projektů.

Doporučené projekty

Seznam doporučených projektů a náhradních projektů:

Nedoporučené projekty

Seznam 2 projektů, které nebyly doporučeny/staženy:

Termín konání dalšího Řídícího výboru

Další Řídící výbor se bude konat 21. a 22. listopadu 2007. Na tomto výboru již nebude možné předkládat projekty, jelikož veškeré finanční prostředky již byly alokovány. Tento výbor bude proto pouze schvalovat změny v již probíhajících projektech.