Brno - Vídeň informační databáze

13.03.2009: Jedním z menšich projektů programu CBC Phare bylo vytvoření obchodní databáze v Brně a její propojení s obdobným systémem ve Vídni. Databáze poskytuje aktuální informace o obchodní činnosti nejen na jižní Moravě, ale i v Dolním Rakousku.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • Interreg IIIA ČR-Rakousko

REALIZACE PROJEKTU

Podnikatelé obou příhraničních oblastí tak získávají rychleji ucelenější informace o obchodních aktivitách v regionu. Součástí projektu bylo zároveň vybavení informačního centra kvalitní výpočetní technikou a odpovídajícím softwarem. Projekt znamenal pro město vytvoření nových pracovních míst, zejména pro pracovníky v oblasti informačních technologií, a podnikatelům se výrazně zlepšily podmínky pro jejich obchodní aktivity.