Centrum stavebnictví - Centrum pro přeshraniční vzdělávání a poradenství ve stavebnictví

13.03.2009: V předchozích letech došlo k navázání spolupráce Jihočeské hospodářské komory se zahraničními partnery v Rakousku, hospodářskými komorami, vládními agenturami pro přeshraniční spolupráci, přeshraničními impulzními centry, technologickými centry apod.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: Centrum stavebnictví - Centrum pro přeshraniční vzdělávání a poradenství ve stavebnictví
  • Žadatel: Jihočeská hospodářská komora
  • Výše dotace z EU: 16 366 €
  • Web s dalšími informacemi: http://www.at-cz.net/cz/index.htm    

OPERAČNÍ PROGRAM

  • Interreg IIIA ČR-Rakousko

REALIZACE PROJEKTU

Především prostřednictvím partnerství v rakouských interregových projektech a realizací vlastních Phare CBC projektů byly malým a středním podnikům zprostředkovávány informace o podmínkách podnikání v sousední zemi a tím i podmínkách na jednotném trhu EU, odbourávány bariéry v představách podnikatelů o nesnadnosti vstupu na rakouský trh a umožňěny účasti na zahraničních regionálních výstavách a veletrzích, zprostředkovávány kontakty. Po vstupu České republiky do Evropské unie a poznáním skutečných současných potřeb podnikatelů, hlubším poznání nových trhů, platné legislativy jednotného trhu EU, konkrétních potíží českých firem při založení pobočky v Rakousku, či prezentaci a prodeji na výstavě/veletrhu v zahraničí, vyhledávání odpovídajících partnerů pro výzkum, vývoj, výrobu, či prodej výrobků je snahou zintenzivnit podpůrný a servisní nabídku služeb s cílem podpořit další firmy, které se rozhodli, nebo rozhodnou vstoupit do silně konkurenčního hospodářského prostoru Rakouska ať již samostatně, nebo prostřednictvím partnerství s rakouskými firmami. Jde tedy o motivaci a podporu účastnit se hospodářské soutěže v nových podmínkách, které rozšířený trh Evropské unie nabízí. Konkurence na trhu práce, v oblasti služeb, možnosti finanční podpory z evropských zdrojů, nové trhy, nové zákaznické segmenty, pouze připravené a informované firmy mohou lépe uspět v těchto nových podmínkách. Nyní dochází k situaci, ve které je nutné věnovat se jednotlivým oborům činnosti v podnikání a právě proto je tento projekt samostatně předkládán za oblast stavebnictví. Vzhledem k tomu, že při Jihočeské hospodářské komoře funguje Sdružení stavebnictví a územního rozvoje, je podpora projektu formou poradenství a vzdělávání zaměřena.

Všeobecné cíle projektu:

  • podpora přeshraničních hospodářských aktivit českých firem v Rakousku - především v oboru stavebnictví, podpora přeshraničních hospodářských aktivit obecně - podpora prezentace českých firem na rakouském trhu,
  • podpora vytváření partnerství a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí - efektivní poskytování informací v oblasti stavebnictví.

Specifické cíle projektu:

  • vytváření speciálních modulů pro poradenství a vzdělávání ve stavebnictví - zvyšování kooperačního potenciálu.

Aktivity:

  • Poskytování poradenství, cca. 200 - 300 hodin odborného poradenství - Vzdělávání - cca. 3 - 4 odborné workshopy, 2 - 3 odborné přednášky na téma stavebnictví v příhraničí - celkem až 100 účastníků - Poskytování informací - prostřednictvím informačního bulletinu, prostřednictvím webových stránek, 12 x vydání bulletinu - Analytické práce - stav stavebnictví v příhraničí - čtvrtletní analýza - Organizace přeshraničních kooperačních burz a kontaktních setkání - cca. 3 setkání, celkem do 50 účastníků - Organizace exkursí v Jihočeském kraji i v Rakousku - 2 exkurse, celkem 50 účastníků.

Složka multimedií