Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání

13.03.2009: Tovární areál DOWO vznikl z mlýna na řece Oslavě.Většina staveb pochází ze 30.let min.stol.-stará tkalcovna z roku 1946, nová 1992. Nyní je malá část využívána pro končící výrobu koberců (zpracování zbytků), část pronajímána, většina nevyužita. Areál byl zařazen do kategorie Brownfields-výrobních kapacit pro než se hledá nové využití. Polohou na řece Oslavě,v blízkosti centra a pod zámkem spadá do městské památkové zóny.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • Interreg IIIA ČR-Rakousko

REALIZACE PROJEKTU

Z hlediska územního plánu je zájmem města přemístit sem aktivity pro občanskou vybavenost. Cílem projektu je rekonstrukce a regenerace haly na výrobu koberců (výrobna+hlavní provozní hala) a zajištění jejího dlouhodobého využívání. Nájemní prostory pro začínající podniky - realizace projektu bude z části eliminovat bariéry bránící rozvoji podnikání v regionu-nedostatek vhodných prostor,vysoké náklady na jejich budování či pronájem.Možnosti pronájmu za zvýhodněnou cenu budou inzerovány ve veřejné výzvě v míst.tisku.Konkurenční výhody přinese poloha u centra,spol.užívání kvalitního technického zázemí a reklama. Centrum bude sloužit k rozvoji spolupráce a zvýšení informovanosti mezi ČR a Rakouskem -přenosu know-how, vyhledávání vhodných partneru pro projekty přes hraniční spolupráce, spolupráce s výzkumnými ústavy a univerzitami, zveřejňování výsledku jejich výzkumu, vzdělávání, zvyšování kvalifikace, poskytování, zveřejňování informací. Součástí projektu je vyhledání podobných center rak. partnery, exkurze a vytvoření modelové organizace-systému pro náš záměr. Hlavním cílem je rekonstrukce a revitalizace továrních objektů a vznik prostorů pro Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání v jeho aktivit: o Ekologie a výzkum o Centrum poradenství prezentace a odbytu BAT technologií o Regionální vzdělávací a informační centrum o Škola řemesel o Nájemní prostory pro drobné podnikání o Zpracování databáze firem sídlících v zájmovém regionu. Tato databáze bude sloužit jako prvotní zmapování regionu a trhu, bude využívána pro vyhledání partnerů pro přeshraniční spolupráci. V dalších letech se bude pracovat na jejím doplňování o neziskové organizace, školy, výzkumné ústavy.

Složka multimedií