Česko-rakouská hospodářská výstava 2005 - Výstava pod titulem Dům, byt, zahrada

13.03.2009: Projekt je koncipován na základě pozitivních ekonomických dopadů realizovaného projektu v roce 2001 "Česko-rakouská hospodářská výstava" a snahy o jeho zdárné pokračování. Na výstavě v roce 2001 vystavovali i malí a střední podnikatelé z Dolního Rakouska a byli s účastí na této výstavě velmi spokojeni.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • Interreg IIIA ČR-Rakousko

REALIZACE PROJEKTU

Česko-rakouská hospodářská výstava 2005 je výstava, která je zaměřena na oblast bydlení od stavebnictví přes bytové zařízení a drobné doplňky až po zahrádkářství. Inovačním prvkem bude umístění výstavy do přírodního prostředí areálu letního kina Heulos za použití ekologického výstavnického zařízení-velkoprostorových stanů z celtoviny s dřevěnými podlahami, které zaručují šetrný přístup k životnímu prostředí, dostatečný prostor a komfort jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky jednotlivých expozic. Společnou účastí vystavovatelů vesměs výrobců z Vysočiny a Dolního Rakouska se posílí konkurenceschopnost a zlepší inovativní přístup těchto malých a středních firem, dále dojde k posílení regionální hospodářské struktury v příhraničí a tím k posílení celé hospodářské sféry v této oblasti. Podnikatelé z obou regionů dostanou šanci uplatnit své výrobky a služby na přeshraničním trhu. Výstava je příležitostí ke vzájemnému porovnání kvality a ceny vystavovaného zboží, průzkumu trhu, zjištění nároků a požadavků spotřebitelů. Vzájemným osobním poznáním a komunikací budou odstraněny někdy dosud přetrvávající mentální bloky a obavy z jiného než českého obchodního partnera a dojde k vzájemné výměně zboží a služeb, zintenzivnění mezipodnikové kooperace malých a středních podniků v příhraničí. Cílovou skupinou jsou malí a střední podnikatelé z příhraničních cílových oblastí, kteří mají zájem uplatnit své výrobky na trhu, zvýšit konkurenceschopnost svých firem, navázat obchodní kontakty, které přerostou ve vzájemnou dlouhodobou a pro oba obchodní partnery výhodnou spolupráci, která přispěje k ekonomickému rozvoji a trvalé hospodářské prosperitě malých a středních firem a tím k udržitelnému hospodářskému rozvoji cílových příhraničních regionech. Převážná část vystavovaných produktů se pyšní přívlastkem "příznivý k životnímu prostředí" a jsou zde vystavovány a prodávány velkým dílem sazenice, květiny, okrasné a ovocné stromky, které je vhodné umístit do přírodního prostředí. Oprávněně se domníváme, že skutečně zcela nové ekologické, přírodní pojetí a všeobecně oblíbená tématika výstavy (Dům,byt,zahrada) přiláká velký počet vystavovatelů, především výrobců a návštěvníků z Vysočiny a Dolního Rakouska. Výstava je chápána jako velká šance pro odbyt či výměnu výrobků, služeb, navázání a upevnění obchodních kontaktů, pravidelná příležitost k obchodním setkáním.