Lanžhot - čistírna odpadních vod

13.03.2009: Povodně v roce 1997 způsobily na jižní Moravě rozsáhlé škody. Jako prevenci proti případným povodním vybudovala jihomoravská obec Lanžhot ze svých prostředků rozsáhlý systém splaškové a deštové kanalizace v celkové délce téměř 21 km.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • Interreg IIIA ČR-Rakousko

REALIZACE PROJEKTU

Součástí projektu města byla také výstavba nové budovy čistírny odpadních vod pro město Lanžhot, jejíž nejmodernější technické vybavení bylo financováno z prostředků programu přesharaniční spolupráce PHARE. Na trojmezí států Rakouska, Slovenska a České republiky tak došlo ke zlepšení kvality říčních vod.