Oprava místních komunikací zajišťujících přístup k turistickým objektům v Nových Hradech

13.03.2009: Lokalita Nových Hradů a okolních Novohradských hor, které jsou připravovány k vyhlášení Chráněnou krajinnou oblastí, je v současné době velmi oblíbenou turistickou destinací. Návštěvnost Nových Hradů lze celoročně odhadnout na cca 22 tis.turistů, návštěvnost Novohradských hor je přes 100 tisíc turistů ročně. Blízkost rakouských hranic umožňuje zahraničním turistům (podíl rakouských turistů na celkové návštěvnosti činí cca 30%) dostupnost nejen k dlouhodobým návštěvám, ale i pro denní nákupní a víkendové pobyty. Proto mají Nové Hrady a jejich okolí vysoký potenciál rozvoje cestovního ruchu.

DETAILY PROJEKTU

 • Oficiální název projektu: Oprava místních komunikací zajišťujících přístup k turistickým objektům v Nových Hradech
 • Žadatel: Město Nové Hrady
 • Výše dotace z EU: 119 295 €

OPERAČNÍ PROGRAM

 • Interreg IIIA ČR-Rakousko

REALIZACE PROJEKTU

Návaznost na sousední malý region Weitra existuje přes hraniční přechod Nové Hrady-Pyrhabruck, který leží cca 2 km od centra města. Rakouská strana má zde rozsáhlé záměry s budováním silničního propojení měst St. Pölten, Krems a Zwettl s jihočeskou metropolí České Budějovice. Jako jedna z variant projektu je navrhováno právě propojení přes místní hraniční přechod. Projekt opravy místních komunikací v Nových Hradech navazuje na tyto aktivity národního a regionálního významu. Úzce souvisí s oblastí rozvoje dopravní infrastruktury v příhraničí s Dolním Rakouskem (priorita II. Dosažitelnost, opatření 1 Zlepšení přeshraniční dopravní a telekomunikační infrastruktury Jednotného programového dokumentu Phare/INTERREG) a s oblastí rozvoje cestovního ruchu v příhraničním regionu Růže a Novohradské hory (priorita I. Přeshraniční hospodářská spolupráce, opatření 3 Cestovní ruch a nabídka aktivit pro volný čas JPD 2000(4)-2006 CZ-A).

Všeobecné cíle projektu jsou v souladu s programovými cíli INTERREG IIIA na česko-rakouském příhraničí hlavně v těchto bodech:

 • společný rozvoj destinací v oblasti nabídky pro využití volného času a v cestovním ruchu
 • podpora zemí vstupujících do EU při vyrovnávání úrovně a slaďování jejich systémů s rakouskými resp. evropskými standardy
 • zajištění a zlepšení dopravní dostupnosti (příhraničního) regionu rekonstrukcí místních komunikací

Specifické dopady projektu:

 • zajistí kvalitní dopravní dostupnost památkové zóny v Nových Hradech pro místní obyvatele a návštěvníky;
 • zajistí lepší přístup k místním historickým objektům - zlepší podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v místě a regionu;
 • zajistí lepší přístup k místním podnikům obchodu a služeb - zlepší podmínky pro malé a střední podnikání podporující cestovní ruch.

Projekt naplňuje následující cíle a aktivity Opatření PII/M1 - Zlepšení přeshraniční dopravní a telekomunikační infrastruktury:

 • zlepšení přeshraniční dopravní obslužnosti s využitím všech druhů dopravy
 • výstavba základní infrastruktury cestovního ruchu
 • příprava a realizace projektů výstavby silnic v blízkosti hranic Specifickým cílem projektu je za podpory investičního příspěvku INTERREG IIIA opravit povrchy 3 místních komunikací, a to ulice Údolské, Na vyhlídce a Husova za účelem zajištění kvalitního přístupu k turistickým objektům ve městě Nové Hrady a jeho okolí: § Tereziino údolí - leží cca 1,5 km od centra města, spojnicí je ulice Údolská, § Státní hrad Nové Hrady - leží přímo v centru, navazuje na náměstí, § zámek Nové Hrady - leží 0,3 km od náměstí, jednou ze spojnic je ulice Na vyhlídce, § klášter servitů Nové Hrady - leží přímo v centru, přístupovou komunikací je ulice Husova, § klášterní kostel sv. Petra a Pavla - leží přímo v centru, přístupovou komunikací je ulice Husova, § náměstí s Buquoyskou rezidencí a historickou radnicí - leží v centru, ústí na něj ulice Husova a Údolská. Stavba je členěna celkem na tři stavební objekty: 1. SO 101 - Údolní ulice 2. SO 102 - ulice Na vyhlídce 3. SO 103 - Husova ulice Celková délka opravovaných místních komunikací je 1220 m, celková opravovaná plocha je 4 741 m2. Životnost opravené vozovky s povrchem dlažba i asfalt je požadována minimálně v délce 15ti let.

FOTODOKUMENTACE

fotka6.jpg