S hranicí v Evropě

13.03.2009: Po vstupu České republiky do Evropské unie a poznáním skutečných současných potřeb podnikatelů, hlubším poznání nových trhů, platné legislativy jednotného trhu EU, konkrétních potíží českých firem při založení pobočky v Rakousku, či prezentaci a prodeji na výstavě/veletrhu v zahraničí, vyhledávání odpovídajících partnerů pro výzkum, vývoj, výrobu, či prodej výrobků je snahou zintenzivnit podpůrný a servisní nabídku služeb s cílem podpořit další firmy, které se rozhodli, nebo rozhodnou vstoupit do silně konkurenčního hospodářského prostoru Rakouska ať již samostatně, nebo prostřednictvím partnerství s rakouskými firmami.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

 • Interreg IIIA ČR-Rakousko

REALIZACE PROJEKTU

Jde tedy o motivaci a podporu účastnit se hospodářské soutěže v nových podmínkách, které rozšířený trh Evropské unie nabízí. Všeobecné cíle projektu:

 • transfer technologií a know-how,
 • podpora přeshraničních hospodářských aktivit českých firem v Rakousku
 • podpora prezentace českých firem na rakouském trhu
 • podpora vytváření partnerství a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí.

Speciální cíle projektu:

 • transfer know-how v oblasti inovačního podníkání a podpora vytváření jeho systémové podpory v Jihočeském kraji využíváním zahraničních zkušeností,
 • participace na interregových projektech rakouských partnerů, SPOLU+, Trilaterální technologická platforma, Grenzüberschreitendes Wirtschaftsnetzwerk NÖ-CZ - umožnění navazování kontaktů a získávání informací českým a rakouským firmám, znalost způsobů podpory malých a středních podniků (dále MSP) a přeshraniční spolupráce v Rakousku, využítí tohoto know-how pro podporu českých MSP.

Cílové skupiny:

 • inovační firmy, výzkumné a vzdělávací instituce v Jihočeském kraji - malé a střední firmy se zájmem o vstup na rakouský trh, přeshraniční hospodářskou spolupráci, síťování a kooperační projekty.

Aktivity:

 • propagace prostřednictvím aktivního zapojení Jihočeské hospodářské komory do webového portálu Trilaterální technologické platformy, zřízené ve spolupráci s Hospodářskou komorou Horního Rakouska a Průmyslovou a obchodní komorou Dolního Bavorska - informační kampaň pomocí webových stránek, informačních kanálů Jihočeské hospodářské komory (Zpravodaj JHK, Infoservis JHK, osobních kontaktů s podnikateli), regionálních médií, propagačních materiálů o aktivitách a zaměření projektu,
 • individuální diagnostika firem i výzkumných institucí a propojování těchto subjektů napříč všemi regiony a to adresnější jednotlivou formou asistence při vyhledávání společných témat i programových příležitostí.
 • příprava jednotlivých akcí za spolupráce se zahraničními partnery: konzultační dny, odborné exkurze ve firmách, kooperační setkání, semináře o podmínkách podnikání a konkrétních překážkách při vstupu na rakouský trh apod.
 • organizace odborných exkurzí do českých inovačních firem pro české a rakouské účastníky spojených s informacemi o možnostech financování přeshraniční inovačních aktivit z podpůrných programů Evropské unie (v průběhu projektu budou realizovány 3 odborné exkurze, předpokládaná účast cca. 25 osob, z toho 10 českých),
 • zprostředkování účasti a spoluorganizace odborných exkurzích českých a rakouských firem, vzdělávacích a výzkumných a vývojových institucí v inovačních firmách, technologických centrech, výzkumných a vývojových institucích v Rakousku (v průběhu projektu bude zprostředkována účast na 10 akcích v Rakousku ve spolupráci se zahraničním partnerem - Hospodářskou komorou Horního Rakouska, předpokládaná účast cca. 25 účastníků, 10 českých).
 • účast na přeshraničních kooperačních setkáních, kongresech a seminářích českých a rakouských firem v rámci projektu rakuské vládní agentury ECO plus organizovaných v Čechách a v Rakousku (bude realizováno 10 akcí, předpokládaná účast cca. 60 firem, 20 z Jihočeského kraje),
 • organizace konzultačních dnů.