Technická univerzita v Brně - centrum pro technologický přenos

13.03.2009: Technická univerzita v Brně a její pobočky ve Zlíně, Olomouci a Ostravě byly prostřednictvím projektu vybaveny zcela novými počítači, tiskárnami a další nejmodernější kancelářskou technikou. Druhou část projektu představovalo pořádání semínářů na Technické univerzitě Brn

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • Interreg IIIA ČR-Rakousko

REALIZACE PROJEKTU

Tento projekt přispěl k prohloubení vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem na akademické úrovni a přinesl bližší spolupráci v oblasti transferu moderních technologií. Nové vybavení univerzity je také uplatňováno při poskytování služeb spojených s mimoškolskou vědecko-výzkumnou prací pro regionální malé podniky.