Řídící výbor ze dne 2.-3. 5.2005

13.03.2009: Řídící výbor Iniciativy Interreg IIIA ČR-Rakousko , který se konal ve dnech 2.-3. května 2005 v Českém Krumlově, rozhodoval o přijetí předložených projektů.

Soubory ke stažení