Řídící výbor ze dne 4. - 5.října 2005

13.03.2009: Řídící výbor Iniciativy Interreg IIIA ČR-Rakousko , který se konal ve dnech 4. - 5. října 2005 v rakouském Retzu, doporučil k financování celkem 30 projektů.

Soubory ke stažení