Události

 
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 12

16. dubna 2009: Nejbližší termín zasedání Řídícího výboru byl stanoven na 4. října 2005 a konečný termín předkládání žádostí na příslušný Sekretariát Regionální rady je 27. července 2005. Žádosti, které budou doručeny po 27 ...

16. dubna 2009: Ministerstvo pro místní rozvoj oznamuje k 1.červenci 2004 zahájení programu Evropské komise "Iniciativa Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko pro období 2004-2006".

16. dubna 2009: Od 20. prosince 2004 je v platnosti nová verze Příručky pro žadatele a konečného příjemce. Hlavním rozdílem oproti minulé verzi je nutnost předložení žádosti v elektronické verzi ELZA.

16. dubna 2009:  

16. dubna 2009: Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo brožuru k Iniciativě Společenství INTERREG IIIA.

16. dubna 2009: O tom, které projekty budou doporučeny k financování, rozhoduje na svém zasedání Řídící výbor.

16. dubna 2009: S platností od 1.9.2005 dochází v rámci Iniciativy INTERREG IIIA ke změně formy právního aktu poskytování dotace.

16. dubna 2009: Nová Příručka pro žadatele a příjemce dotace a Příručka ELZA byly zveřejněny v záložce Dokumenty.

16. dubna 2009: Nejbližší termín zasedání Řídícího výboru Iniciativy Interreg IIIA ČR-Rakousko byl stanoven na 8. - 9. června 2006.

16. dubna 2009: Dne 10. února 2006 bylo v sekci Dokumenty vyvěšeno nové vydání (6. vydání) Příručky pro žadatele a příjemce dotace včetně příloh.

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 12

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven