Důležité upozornění - Příručka pro žadatele a konečného příjemce byla aktualizována

16.04.2009: Od 20. prosince 2004 je v platnosti nová verze Příručky pro žadatele a konečného příjemce. Hlavním rozdílem oproti minulé verzi je nutnost předložení žádosti v elektronické verzi ELZA.

Nová verze příručky (spolu s přílohami, elektronickou žádostí a příručkou pro vyplnění elektronické žádosti) je k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty. Žádosti o podporu, které jsou předkládány na příslušný sekretariát regionální rady od 20. prosince 2004 musí být v souladu s pravidly obsaženými v této nové příručce.