Iniciativa INTERREG IIIA ČR-Rakousko termín nejbližšího zasedání Řídícího výboru

16.04.2009: Nejbližší termín zasedání Řídícího výboru Iniciativy Interreg IIIA ČR-Rakousko byl stanoven na 8. - 9. června 2006.

Upozorňujeme potenciální žadatele, že pokud chtějí své projekty předložit na toto zasedání, konečný termín předkládání projektových žádostí na Sekretariáty Regionálních rad je 30. března 2006.