UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

16.04.2009: Nová Příručka pro žadatele a příjemce dotace a Příručka ELZA byly zveřejněny v záložce Dokumenty.

Upozorňujeme všechny žadatele, že v sekci Dokumenty byla zveřejněna nová verze (verze č. 5) Příručky pro žadatele a příjemce dotace (PPŽ) a Příručky ELZA. Toto vydání PPŽ podléhá ještě vyjádření Ministerstva financí ČR, na jehož základě poté nabude platnost.

Toto vydání PPŽ již obsahuje vzor Rozhodnutí a vzor Podmínek poskytnutí dotace. Právě nahrazení Smlouvy o financování podmínkami poskytnutí dotace je hlavní změnou oproti předchozímu vydání, ostatní změny jsou méně závažné a neměly by významně ovlivnit přípravu projektů.

Všechny projekty předkládané na sekretariát Regionální rady (S-RR) pro jednání Řídícího výboru, které se bude pravděpodobně konat na počátku roku 2006, již musejí splňovat podmínky stanovené v této PPŽ. Proto doporučujeme všem žadatelům vyčkat s další registrací svých projektů do nabytí platnosti tohoto vydání PPŽ.