Upozornění pro žadatele Interreg IIIA ČR - Rakousko

16.04.2009: Upozorňujeme, že všechny finanční prostředky programu na české straně již byly alokovány.

Z tohoto důvodu již nebude možné předkládat projekty v tomto programovém období. Žadatelé mohou připravovat své záměry na příští období 2007-2013.

O vyhlášení nového programu a možnosti předkládání projektů budou potenciální žadatelé včas informováni.