Interreg IIIA ČR-Sasko

Základní charakteristika programu

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší Iniciativou Společenství EU. Jeho realizace byla před vstupem České republiky do EU zkoordinována s programem Phare CBC na základě Společného programového dokumentu, který obsahově a do značné míry i procedurálně vymezuje oblasti a podmínky pro přeshraniční spolupráci.

Na začátku programovacího období byl na saské straně realizován program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a na české straně Phare CBC, který byl po vstupu ČR do EU nahrazen programem Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Ve skutečnosti začal proces přibližování programu Phare CBC k Iniciativě INTERREG už rokem 2000. Od tohoto období existoval pouze jeden programový dokument, který obsahově a do značné míry i procedurálně shodně vymezil oblasti a podmínky pro přeshraniční spolupráci.

Poslední ročník programu Phare CBC byl vyhlášen v dubnu roku 2004 a bude ukončen a finančně uzavřen v roce 2006. Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko byl na české straně oficiálně vyhlášen 1. července 2004.

Odpovědnost za program

Na základě rozhodnutí Evropské komise v programu ČR-Sasko je Národním orgánem Ministerstvopro místní rozvoj ČR, Odbor přeshraniční spolupráce.