Informační semináře k programu přeshraniční spolupráce ČR - Sasko v období 2007-2013

14.04.2009: Dne 1. ledna 2007 bude zahájeno nové období strukturálních fondů Evropské unie. Na dosavadní program Iniciativy Společenství Interreg III A Česká republika - Svobodný stát Sasko naváže operační program přeshraniční spolupráce Cíle 3 mezi Českou republikou a Svobodný státem Sasko.

Společný technický sekretariát v Drážďanech proto realizuje úvodní informační semináře, aby Vám poskytl základní přehled o možnostech a podmínkách získání podpory v rámci nového programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v letech 2007-2013. Základní informace budou prezentovány i v Libereckém kraji na semináři, který je pořádán Krajským úřadem Libereckého kraje.

Termíny:

Kontakt:

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách www.interreg3a.info