Archiv

   

10. dubna 2009:  

10. dubna 2009:  Upozorňujeme potenciální žadatele na možnost zúčastnit se seminářů, které proběhnou v průběhu měsíců března a dubna 2005 v dotačním území programu.

10. dubna 2009: Zde naleznete seznam propagačních akcí zaměřených na jednotlivá opatření programu. Realizaci těchto propagačních akcí má na starosti Společný technický sekretariát.

10. dubna 2009: Termín Řídícího výboru byl stanoven na 15. února 2005. Upozorňujeme tímto potenciální žadatele, že pokud chtějí své projekty předložit na toto zasedání, konečný termín předkládání projektových žádostí na Sekretariáty ...

10. dubna 2009: Uveřejňujeme tiskovou zprávu ze zasedání Řídícího výboru dne 23.11.2004

10. dubna 2009: Příručka pro žadatele a konečného příjemce je v případě potřeby revizí aktulizovaná vždy den po termínu odevzdání žádosti na předešlý Řídící výbor.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven