Kurz pro rok 2005

07.04.2009:  

 Žadatel pracuje při přípravě žádosti pouze s Kč a v této měně je mu vyplácena i podpora. Žadatel tedy nenese žádné kurzové riziko. V případě, že je nutné při přípravě žádosti přepočítat Kč na EUR (např. při zjišťování, zda je výše podpory oprávněná), se používá kurz, který určí Národní orgán. Tento kurz je platný na celý rok. Pro rok 2005 byl určen kurz 30,365 Kč/EUR.