Fond malých projektů

13.04.2009:

Základní informace o Fondu

V rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je realizován i tzv. Fond malých projetků, který je kompaktní součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a který navazuje na úspěšný program přeshraniční spolupráce CBC Phare - Společný fond malých projektů. Liší se především z hlediska způsobu administrace a vymezení vhodných aktivit, které jsou v rámci INTERREG IIIA podporovány. Fond malých projektů je flexibilní instrument, jehož cílem je podporovat přímou přeshraniční spolupráci v regionech. Orientuje se především na měkké projekty - přeshraniční setkávání, sportovní turnaje, výměny mládeže atd.

Správce/administrátor

Správcem Fondu jsou níže uvedené euroregiony. Vlastní administraci Fondu provádí buď správce nebo jím pověřený administrátor.

Správce/administrátor: Euroregion LABE/Euroregion LABE, Euroregion Nisa/Euregion NISA, Euroregion Krušnohoří/RRA Ústeckého kraje, Euregio Egrensis/Euregio Egrensis

Územní vymezení jednotlivých správců pro účely Fondu malých projektů:

  • Euroregion LABE: Teplice, Ústí nad Labem, Litoměřice, část okresu Děčín
  • Euroregion Nisa: část okresu Děčín (Šluknovský výběžek), Česká Lípa, Liberec, Jablonec n.N., Semily
  • Euroregion Krušnohoří: Chomutov, Louny, Most
  • Euregio Egrensis: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary

Velikost příspěvku

Celková alokace Fondu malých projektů na česko-saské hranici je 1 396 000 EUR na celé období 2004-2006. Minimální příspěvek z ERDF je 1000 EUR, maximální příspěvek z ERDF na projekt je 7 500 EUR (také v tomto případě bude dotace z ERDF tvořit maximálně 75% veškerých způsobilých výdajů projektu). Konečný uživatel bude muset zajistit celý podíl spolufinancování, neboť v rámci Fondu malých projektů nebudou poskytovány dotace ze státního rozpočtu.

Žádost

Od 13.5.2005 byla zprovozněna elektronická žádost ELZA pro podávání projektů v rámci Fondu malých projektů INTERREG IIIA v česko-saském pohraničí.

Kontakty

Informace o jednotlivých Fondech malých projektů naleznete níže uvedených webových stránkách:

Soubory ke stažení