Kontakty

Kontaktní místo pro iniciativu Společenství INTERREG IIIA v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor regionální přeshraniční spolupráce
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Česká republika
RNDr. Jiří Horáček
Ředitel odboru
E-mail: Jiri.Horacek@mmr.cz
Jana Svatošová
Komunikátor pro INTERREG IIIA
Tel.: + 420 234 154 352
Fax: + 420 234 154 007
E-mail: Jana.Svatosova@mmr.cz