Aktualizovaný přehled termínů zasedání Řídícího výboru v roce 2006

14.04.2009:  Oproti původním termínům zasedání Řídícího výboru INTERREG IIIA ČR-Sasko pro rok 2006, které jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce dotace, došlo k posunu dvou termínů zasedání: místo 24.5.06 se uskuteční jednání výboru již 23.5.06 a místo 22.11.06 se jednání výboru uskuteční 23.11.06. Termíny předkládání projektů na Sekretariáty Regionálních rad však zůstávají nezměněné.

Platí tedy následující:

Projekty pro Řídící výbor 23.5.06 byly předkládány na SRR do 17.2.06, projekty pro Řídící výbor 20.9.06 musí být předloženy do 8.6.06 a projekty na Řídící výbor 23.11.06 musí být předloženy do 10.8.06.