Velké projekty Interreg III A ČR-Sasko

14.04.2009: V Drážďanech bylo 25. 4. 2008 schváleno v Regionálním řídícím výboru pro česko - saskou spolupráci Interreg III A 7 projektů ze zbytku prostředků této iniciativy Společenství. V našem euroregionu byl schválen projekt rekonstrukce komunikace v ulici Jana Švermy ve Vejprtech ve výši 124.101 € a pro výstavbu křižovatky u Zwönitz byla navýšena dotace o 65.325,00 €.
Zdroj: Euroregion Krušnohoří, Zobrazit celý článek