Výsledky přeshraniční spolupráce v rámci programu Iniciativy Společenství Interreg III A Česká repub

14.04.2009:  V úterý 26. června 2007 se koná tisková konference u příležitosti jednodenní okružní cesty česko-saským pohraničím, kterou pořádá Společný technický sekretariát programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko při Saské rozvojové bance - dotační bance - (SAB) v Drážďanech ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Centrem pro regionální rozvoj České republiky v Praze.