Projekty

   

14. dubna 2009: K programu Interreg IIIA ČR-Sasko byla vydána brožura s příklady projektů realizovaných po obou stranách hranice.

14. dubna 2009: Upozorňujeme, že finanční prostředky programu na české straně byly v opatřeních H1, H2, I1, I2, J3 a J4 alokovány. Z tohoto důvodu již nebude možné pro tato opatření v tomto programovém období předkládat projekty .

14. dubna 2009: Účelový znak slouží konečnému příjemci pro účtování prostředků ze státního rozpočtu a prostředků EU v rámci projektů INTERREG IIIA.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven