Brožura s příklady projektů realizovaných v programu Interreg IIIA ČR-Sasko

14.04.2009: K programu Interreg IIIA ČR-Sasko byla vydána brožura s příklady projektů realizovaných po obou stranách hranice.

Ve dvojjazyčné brožuře jsou prezentovány příklady úspěšných projektů realizovaných na české i saské straně. Současně jsou uvedeny souhrnné údaje k dobíhajícímu programu Interreg IIIA a podány informace o navazujícím programu přeshraniční spolupráce Ziel 3 / Cíl 3 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Dokument ke stažení