Výsledky zasedání Řídících výborů

14.04.2009:  

Na tomto místě jsou po konání příslušného zasedání Řídícího výboru zveřejněny jeho výsledky. To znamená, jaké projekty a v jaké výši podpory ze strukturálních fondů, resp. státního rozpočtu byly doporučeny Řídícím výborem. Projekt je následně schválen Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj. Jakmile je k příslušnému projektu toto rozhodnutí vydáno, je v příslušné tabulce tato skutečnost doplněna. Tj. schváleným projektem je takový, u kterého je také vyplněno datum schválení ministrem pro místní rozvoj.