Zasedání Řídícího výboru dne 18.5.2005

14.04.2009:  
 Z následujících dokumentů se můžete dovědět bližší informace o zasedání Řídícího výboru.