Události

   
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 14

14. dubna 2009: Národní orgán programu Interreg IIIA ČR-Sasko vyhlašuje podmíněnou výzvu k předkládání žádostí do opatření H1 - dopravní infrastruktura.

14. dubna 2009:  

14. dubna 2009:  Oproti původním termínům zasedání Řídícího výboru INTERREG IIIA ČR-Sasko pro rok 2006, které jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce dotace, došlo k posunu dvou termínů zasedání: místo 24.5.06 se ...

14. dubna 2009: Od 1.1.06 došlo k nahrazení účelových znaků Národního fondu pro platby prostředků EU.

14. dubna 2009: Ode dne 10. února 2006 je v platnosti 7. vydání Příručky pro žadatele a příjemce dotace. Tato verze je závazná pro projekty projednávané na dalších zasedáních řídícího výboru.

14. dubna 2009: Dne 10. února 2006 vstupuje v platnost 7. vydání Příručky pro žadatele a příjemce dotace. V důsledku začlenění prostředků strukturálních fondů do státního rozpočtu k 1.1.2006 došlo k určitým změnám v administraci ...

14. dubna 2009: S platností od 1.9.2005 dochází v rámci Iniciativy INTERREG IIIA ke změně formy právního aktu poskytování dotace.

14. dubna 2009:  Další zasedání Řídícího výboru bylo stanoveno na 23. května 2006. Konečný termín předkládání projektových žádostí na Sekretariáty Regionálních rad byl 17. únor 2006. V Příručce pro žadatele a konečného příjemce ...

14. dubna 2009:  Upozorňujeme žadatele, že finanční prostředky jsou k dispozici nadále již jen v opatření G1 Hospodářský rozvoj (38 150,76 EUR) a v opatření Sociokulturní rozvoj (8 687,55 EUR). V ostatních opatřeních jsou již ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 14

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven